Afbeelding

Advies nieuwe college komt woensdagavond

Politiek

Informateur Nathanaël Middelkoop verwacht woensdagavond zijn advies voor de vorming van een nieuw college te presenteren. Vanaf zeven uur vindt dan een openbaar debat plaats waarin het voorstel besproken wordt door de gemeenteraad.

Middelkoop heeft als leider van verkiezingswinnaar SGP het initiatief genomen voor besprekingen met de diverse fracties. Die gespreksronde is nu afgerond. In het eindrapport legt de huidige wethouder verantwoording af over het gevolgde proces en brengt hij advies uit aan de raad ‘over de meest kansrijke combinatie van partijen voor de vorming van een nieuw college’. 

Grote vraag is of Middelkoop adviseert om de huidige coalitie van SGP, ChristenUnie en Hart voor Urk door te zetten. Die combinatie van partijen zit sinds twaalf jaar aan het roer. Met name het CDA en Gemeentebelangen willen graag deelnemen aan het nieuwe college.