Afbeelding

Advies: coalitie Urk met SGP, CU en CDA

Politiek

SGP, ChristenUnie en CDA moeten de wethouders gaan leveren voor het nieuwe college van B en W. Dat is het advies van informateur Nathanaël Middelkoop en assistent-informateur Dirk Taanman. Daarmee zou na twaalf jaar een einde komen aan de coalitiedeelname van Hart voor Urk.

Uit het eindverslag, dat woensdagavond besproken werd in de gemeenteraad, is op te maken dat de keuze voor het CDA onder andere ingegeven wordt door de wethouderskandidaat van die partij. Dat is Willem Foppen, die tot voor kort namens die partij in de gemeenteraad zat en tijdens zijn loopbaan een reputatie opbouwde als iemand die zich grondig in lastige dossiers verdiepte. Hart voor Urk stelde daar Kees Post tegenover, een jongere broer van vertrekkend wethouder Gerrit Post zonder ervaring in de raad. Gemeentebelangen had oud-fractievoorzitter Anja Keuter naar voren geschoven.

Volgens het eindrapport staan alle partijen achter coalitiedeelname van de SGP. Bijna alle fracties vinden ook dat de ChristenUnie moet doorgaan, ondanks het gevoelige verlies bij de verkiezingen. Over wie de derde partij moet worden, verschilden de meningen. ,,Partijen dragen veelal zichzelf aan”, schrijft Middelkoop. Op de vraag hoe partijen aankijken tegen voortzetting van de huidige coalitie, antwoordde alleen Hart voor Urk ronduit positief.

Middelkoop schrijft verder: ,,Stabiliteit en bestuurskracht zijn de komende jaren, met de komende opgaven, van het grootste belang. In de gevoerde gesprekken was dit een belangrijk thema. Een toekomstig college moet daarom ervaren en deskundige wethouders aan boord hebben. Bijna alle partijen geven aan dit zeer belangrijk te vinden bij het samenstellen van een nieuw college.”

De SGP-wethouder zegt donderdag al te willen starten met formatiegesprekken. Het nieuwe college zou dan moeten bestaan uit Nathanaël Middelkoop (SGP), Freek Brouwer (CU) en Willem Foppen (CDA).