Afbeelding

Van Klinken nieuw in de raad namens SGP-fractie

Politiek

Wilco van Klinken wordt raadslid namens de SGP. Het is de bedoeling dat hij komende donderdag tijdens de raadsvergadering beëdigd wordt.

Vanwege het hernieuwde wethouderschap van Nathanaël Middelkoop komt diens raadszetel vrij. Tegelijk met de start van het nieuwe college moet komende donderdag ook de lege zetel weer ingevuld worden. Voor die plek was Tiemen Romkes, gezien de lijstvolgorde, in beeld. Maar die gaf fractievoorzitter Jacob de Borst te kennen dat hij er vanwege strikt persoonlijke redenen van afziet. Freek Brouwer en Willem Foppen zijn de kandidaat-wethouders namens respectievelijk de ChristenUnie en het CDA. Zij maken op dit moment geen deel uit van de raad en laten dus geen in te vullen zetels achter.