Afbeelding

Visserijcrisis: Minister komt in juli praten

Politiek

Henk Staghouwer, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, komt op vrijdag 1 juli naar Urk om te praten over de crisis waarin de visserij zich bevindt. Dat kondigde wethouder Nathanaël Middelkoop donderdag in de gemeenteraad aan.

Een groot deel van de vloot kan niet of nauwelijks rendabel vissen vanwege de torenhoge gasolieprijzen. De minister heeft tot nog toe aangegeven de vissers niet tegemoet te willen komen, omdat dan ook sectoren als de glastuinbouw zouden aankloppen voor steun.

De huidige crisis zorgde ervoor dat diverse fracties in de raad hiervoor aandacht vroegen. Jan Koffeman (HvU) en Dittie Hoekstra (KU) riepen fracties met landelijke banden op om regionaal, nationaal en internationaal aan de bel te trekken. Jurie van den Berg (GB) wilde dat de gemeente met een sterke delegatie naar Den Haag gaat: ,,Maar ik begrijp dat Den Haag naar Urk komt.”

Middelkoop herhaalde dat de minister in plaats van financiële steun op korte termijn voor langetermijnoplossingen gaat, waarvan verduurzaming een belangrijk onderdeel moet zijn. De suggestie dat de visserij in Europa hard moet zwaaien met een positief rapport over de eerder afgeschoten pulskor, noemde hij onverstandig: ,,De puls is veel meer gebaat bij stille diplomatie, vanwege de politieke gevoeligheden die daarbij horen. “