Afbeelding

Gemeenteraad wordt het op hoofdlijnen eens

Politiek

De gemeenteraad is vorige week unaniem akkoord gegaan met de kaderbrief van het college. Dat deed ze in een bijna zeven uur durende vergadering, waarin een breed scala aan onderwerpen werd behandeld. Veel aandacht was er voor de noodlijdende visserijsector, maar ook onderwerpen als het jeugdhonkenbeleid, openbaar vervoer, bankjes in het bos en een uitkijktoren passeerden de revue.

In de kaderbrief stelt het college dat er financieel gezien nog een aantal onduidelijkheden is met betrekking tot de uitkering die de gemeente ontvangt vanuit het Rijk. Daardoor is het moeilijk om een financieel meerjarenperspectief op te stellen, en blijkt er maar net voldoende ruimte te zijn voor de ambities vanuit het coalitieakkoord. ,,Daarnaast is gekozen voor het opstellen van een kaderbrief, in plaats van een nota, om de raad volop de ruimte te geven om te sturen’’, zei wethouder Nathanaël Middelkoop. Van die ruimte werd vorige week volop gebruikgemaakt. Niet alleen spraken alle partijen in de algemene beschouwingen hun visie uit op de toekomst van Urk, en stelden daarbij tientallen vragen, ook werden er dertien moties ter stemming aangeboden. 

Meer over de marathonvergadering van de gemeenteraad in Het Urkerland van 4 juli.