Afbeelding
Foto: R.Brouwer - GBU

Digitaliseren bouwarchief moet opnieuw

Politiek

Het college stelt een bedrag van 220.000 euro beschikbaar voor het digitaliseren van het bouwarchief van de gemeente Urk.

Het is een wettelijke verplichting dat gemeenten hun bouwarchief goed op orde hebben. Bovendien wordt dit door ambtenaren gebruikt om informatie over diverse bouwprojecten terug te vinden. Dat laatste bleek de afgelopen jaren lastiger dan de bedoeling was. Het archief bleek niet goed doorzoekbaar te zijn, waardoor het voorkwam dat ambtenaren alsnog grote stapels papier moesten uitpluizen.

Onderzoek wees uit dat de klus in 2016 niet volgens de offerte was uitgevoerd door het bedrijf uit Lelystad, dat daarvoor toen in de arm was genomen. Tegelijk bleek dat ook aan de kant van de gemeente in dat proces de nodige fouten zijn gemaakt. Het college oordeelt daarom dat het weinig kansrijk is om nu nog te proberen de schade te verhalen.

De nieuwe opdracht is gegeven aan een bedrijf uit de eigen gemeente. Volgens het besluit van het college gaat het daarbij niet om een volledig nieuwe klus, maar om een reparatie van het zes jaar geleden uitgevoerde werk.