Gemeente wil kansen pakken

Politiek

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week besloten om deel te nemen aan de Human Capital Agenda Regio Zwolle (HCA). Het doel is kansen pakken: ,,De arbeidsmarkt verandert, beroepen veranderen en een leven lang ontwikkelen is belangrijker dan ooit. Wij achten het wenselijk dat Urker werkgevers, werknemers en werkzoekenden gebruik kunnen maken van de ondersteuning van HCA Regio Zwolle.’’ Ook op Urk hebben werkgevers in de volle breedte van de lokale economie te maken met een arbeidsmarkt die onder druk staat. ,,Voor sectoren die te maken hebben met krimp, zoals helaas in de visserij het geval is, kan de HCA een steuntje in de rug zijn op zoek naar nieuw werk binnen of buiten de eigen sector. Met de inzet van de HCA kunnen wij onze lokale economie en gemeenschap versterken.’’