Afbeelding

Woningbouw: hoe ambitieus is B&W?

Politiek

De gemeente moet vaart maken met het uitgeven van woningen. Dat was de strekking van een motie die eerder door de raad werd aangenomen. Maar in de laatste plannen worden de voorgeschreven 160 nieuwe huizen per jaar in de Zeeheldenwijk niet gehaald.

Abbetjes Meindert de Boer (SGP) vroeg in de commissie om opheldering. In een bestuurlijke toelichting over de uitgifte van de grond in de Zeeheldenwijk wordt rekening gehouden met een termijn van 15 jaar en gemiddeld 102 woningen per jaar. ,,Het duurt dus vijf jaar langer dan we hadden afgesproken. De strekking van de motie was om de grond in tien jaar uit te geven, met 160 woningen per jaar”, aldus De Boer. Wethouder Nathanaël Middelkoop: ,,Het college stuurt op 150 woningen per jaar, maar wil zich niet rijker rekenen dan ze is, mocht de verkoop om wat voor reden dan ook trager gaan dan verwacht.”