Er is voorlopig geen zicht op een andere locatie voor gemeentewerken aan het Noorderzand. Het huidige pand moet opgeknapt worden.
Er is voorlopig geen zicht op een andere locatie voor gemeentewerken aan het Noorderzand. Het huidige pand moet opgeknapt worden.

Op tafel: financiën en beleid van gemeente

Politiek

Op tafel van raadscommissie 1 lag vorige week de tweede tussenrapportage met daarin de actuele stand van zaken wat betreft de financiën en beleidsuitvoering. Grote onderwerpen kwamen langs: van de nieuwbouw van de brandweerkazerne, tot de verhuizing van supermarkt Boni en de aanpak van gemeentewerken op het Noorderzand. De gemeenteraad buigt zich deze maand nog over het stuk.

De tweede tussenrapportage heeft een positief resultaat van 2.595.562 euro. Dit positieve resultaat komt met name door een stijging van de algemene uitkering. Maar dat betekent niet dat er extra inzet mogelijk is, in tegendeel: de gemeente loopt vanwege personeelstekort en de extra inzet voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, juist tegen haar grenzen aan. Dit is ook de reden dat er beleidsuitvoeringen zijn doorgeschoven of ingetrokken. Hans Crebas (CDA) vroeg extra aandacht voor de werkdruk van het personeel. ,,De druk op de organisatie neemt toe en de situatie is zorgelijk.’’ Burgemeester Cees van den Bos benadrukte in de antwoordronde dat het niet makkelijk is om geschikt personeel te vinden, maar dat het recent wel is gelukt om een aantal vacatures duurzaam in te vullen. ,,Daar zijn we blij mee. We steken erop in om de werkdruk zo acceptabel mogelijk te houden.’’ 

Lees het hele artikel in Het Urkerland van 5 december.