Afbeelding

Integriteit van raadsleden onder de loep

Politiek

Na de recente gemeenteraadsverkiezingen is voor alle raadsleden een risicoscan integriteit uitgevoerd door het bureau Necker van Naem. Met het doel om in kaart te brengen waar mogelijke kwetsbaarheden zijn. Het bureau heeft recent haar aanbevelingen gedeeld, maatregelen die daaruit voortvloeien komen in de raadsvergadering van donderdag, met toestemming van de betrokken raadsleden, op tafel.

Het college van burgemeester en wethouders stelt dat uit de scan blijkt dat ‘veel raadsleden actief betrokken zijn bij de samenleving’. Het bureau komt met aanbevelingen van stem- en beraadslagingsonthouding waar onderwerpen en dossiers elkaar raken voor Jacob de Borst (SGP) vanwege zijn functie bij het Waterschap, voor Tunis Hoekstra (SGP) vanwege zijn werk bij een ingenieursbureau dat werkzaamheden uitvoert voor de gemeente, voor Marjanne Romkes-Foppen (CDA) vanwege haar werk als zzp’er in de culturele sector en voor Nelleke Kramer-Brouwer (CU) vanwege haar werk bij een werkgever die een subsidierelatie heeft met de gemeente. Ook Jan Koffeman (HvU) wordt genoemd vanwege ‘beeldvorming vanuit het verleden’, met de aanbeveling om als raadsfracties periodiek met elkaar in gesprek te gaan over integriteit.