Afbeelding

‘Meer huurhuizen in nieuwbouw Urk nodig’

Politiek

Eigen woningbezit is een groot goed op Urk. Toch is het de bedoeling dat het aantal huurwoningen de komende jaren fors gaat groeien.

Het Rijk ziet graag dat 30 procent van de woningen in de categorie ‘sociale huur’ valt. Voor heel Urk is dat onhaalbaar, zei wethouder Willem Foppen donderdag in de raad. Maar voor de volgende fase van de Zeeheldenwijk is dat wél het streven.

De groei van de huurmarkt is hard nodig, blijkt uit cijfers. Met name de één- en tweepersoonshuishoudens komen erg moeilijk aan een huurwoning. Het gaat dan vooral om jongvolwassenen en senioren. De weinige beschikbare woningen gaan vooral naar mensen die urgent verklaard zijn. Het gaat daarbij om mensen die vanwege medische of sociaal-maatschappelijke redenen voorrang krijgen. 

Patrimonium heeft nu 976 woningen. De afgelopen drie jaar kwamen 175 bestaande en 48 nieuwe woningen beschikbaar. Daarvan gingen er 63 naar mensen met een urgentie en 15 naar statushouders. Intussen groeit de vraag naar huurwoningen hard, omdat kopen door de stijgende hypotheekrente steeds vaker buiten bereik komt te liggen. Begin dit jaar stonden 461 mensen op de wachtlijst.

Hart voor Urk kwam donderdag met een motie waarin het college opgeroepen wordt om te onderzoeken hoe het percentage huurkoopwoningen verhoogd kan worden in de volgende fase van de Zeeheldenwijk. Bij die constructie wordt een woning eerst gehuurd en later gekocht, als het inkomen dat toelaat. De motie werd zowel door het college als door de gehele raad aanvaard.