Afbeelding

Formatie nieuw college Gedeputeerde Staten Flevoland van start

Politiek

De leden van de Provinciale Staten van Flevoland zijn vandaag op de hoogte gesteld van de bevindingen van Pieter van Maaren en Herman Sietsma, die als verkenners onderzocht hebben of BBB, VVD, CU, PVV en SGP een coalitie kunnen vormen voor en van alle Flevolanders.

In de rapportage van de verkenning wordt de volgende conclusie getrokken:
Op basis van de bespreking van de kernwaarden en de uitgevoerde programmatische verkenning komen de onderhandelende partijen en de formateurs tot de slotsom dat zich geen knelpunten hebben aangediend die het sluiten van een coalitieakkoord in de weg staan. Daarmee staat het licht op groen voor de fracties van de BBB, VVD, CU, PVV en SGP om de volgende stap te zetten in het onderhandelingsproces: de formatiefase.

De formatiefase is afgelopen zaterdag van start gegaan met een bijeenkomst, waarin afspraken zijn gemaakt over onder meer de werkwijze, de opdeling in thema’s, de inbreng van derden en de planning.