Het Urkerland

Begraafplaats wordt uitgebreid

Er is nog ruimte voor zo'n negentig graven op begraafplaats De Vormt. Met de wetenschap dat er jaarlijks ongeveer 45 graven nodig zijn, is enige spoed geboden om de begraafplaats aan de Vormtweg uit te breiden.

Het college presenteerde woensdagavond een plan aan de raadscommissieleden waarin een uitbreiding staat van ruim 1.600 graven, gefaseerd uitgevoerd. Met de eerste fase zou, na goedkeuring van de gemeenteraad, meteen volgend jaar gestart kunnen worden. De kosten voor het hele project zijn geraamd op twee miljoen.

In het voorstel wordt gesproken van een uitbreiding van 1.632 graven die gefaseerd uitgevoerd moet worden en ervoor zorgt dat er uiteindelijk tot 2050 genoeg ruimte is op de begraafplaats. Het ontwerp voor de uitbreiding sluit aan op het bestaande gedeelte van begraafplaats De Vormt, waarbij de uitbreiding als een schil om de bestaande begraafplaats wordt gelegd. ,,Het nieuwe deel houdt dezelfde sfeer en inrichting als de huidige begraafplaats en de beschikbare ruimte wordt zo efficiƫnt mogelijk gebruikt,'' aldus wethouder Nathanaƫl Middelkoop. Op het bestaande deel van de begraafplaats is ruimte voor 2.340 graven, waarvan er 2.250 zijn uitgegeven. Het eerste nieuwe deel moet met 518 zandgraven en 83 keldergraven ruimte geven tot 2030. In 2029 zou gestart moeten worden met de aanleg van de tweede fase, die ruimte biedt tot 2040 en de laatste fase start dan in 2038, en moet uitkomst bieden tot 2050. ,,De fasering kan uiteraard wijzigen door verloop van tijd en daarom volgen er periodieke herijkingen als onderdeel van de evaluatie.'' De uitbreiding zorgt er voor dat de kostendekkendheid omlaag gaat, maar de kosten voor begraven gaan voor de burger - behoudens de huidige indexering - niet omhoog.