Het Urkerland

Gemeente trekt aan de bel: servicehaven is van cruciaal belang

Raadslid Meindert Bakker (CU) heeft namens de voltallige gemeenteraad gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken tijdens een provinciale vergadering over de maritieme servicehaven. Het belang van een buitendijkse haven voor Urk werd door hem onderstreept als 'cruciaal'.

Meindert Bakker kreeg spreektijd tijdens een commissievergadering van de provinciale staten afgelopen woensdagavond. ,,De haven heeft niet alleen als doel de maritieme sector te versterken, maar zal er ook voor zorgen dat die sector kan blijven groeien en innoveren. Bij het niet realiseren hiervan is het risico groot dat bestaande maritieme bedrijven door onvoldoende groeipotentie vertrekken naar plaatsen buiten de provincie Flevoland, wat zal leiden tot een verlies van bestaande werkgelegenheid van circa 145 FTE'', betoogde Bakker. Het raadslid vertelde ook dat de visserij momenteel ernstig onder druk staat vanwege de Brexit en het verbod op pulsvisserij. ,,Visserij is een van de grote pijlers onder de Urker economie. De haven zal een grote rol gaan spelen in de broodnodige diversifiëring van onze lokale economie. Veel kennis vanuit de visserij kan straks een plaats krijgen in de bredere maritieme sector, wat de economische kwetsbaarheid van Urk vermindert en werkgelegenheid en welvaart beter borgt.''