Het Urkerland
0

Gemeenteraad wil Urk positief op kaart zetten

De gemeenteraad wil Urk positief op de kaart zetten door 'het verhaal van Urk' te vertellen. Dat kwam naar boven tijdens de raadsvergadering vorige week waarin bij monde van Hans Crebas (CDA) een raadsbrede motie op tafel kwam. 

Hans Crebas (CDA): ,,Vanwege beperkte eigen financiële middelen zullen we ook moeten proberen om fondsen aan te trekken. Dat is ook gebeurd voor de renovatie van het palenscherm. In dit verband viel ons oog op de half miljoen euro die Nagele onlangs heeft gekregen uit de rijksbijdrage Erfgoed Deal. Het doel is om bewoners en bezoekers bewust te laten worden van de specifieke historie, de bijzondere architectuur en de samenhang van Nagele met plekken als Urk, Schokland en het Waterloopbos. Daar zouden wij bij moeten aansluiten. De rijksbijdrage Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen, en waar erfgoed een belangrijke rol speelt. Het programma Erfgoed Deal loopt tot eind 2022 en juist in deze roerige tijden moeten alle kansen benut worden om Urk als sterk merk te positioneren.'' De raad wil dat de gemeente in gesprek gaat met de Cultuurkoepel om ideeën voor 'Het verhaal van Urk' uit te werken.