Het Urkerland
De gemeenteraad beslist over twee weken of er een jachthaven in de Urkervaart gerealiseerd kan worden.
0

Ja of nee voor jachthaven onder aan de sluis

Het was een spannend moment voor de mensen van watersportvereniging Onder aan de Sluis afgelopen dinsdagavond. De commissie boog zich over het collegevoorstel om ruim 730.000 euro te bestemmen voor de aanleg van een jachthaven in de Urkervaart. Verschillende partijen zagen nog wel wat beren op de weg; de gemeenteraad beslist over twee weken.

De realisatie van de haven is gebaseerd op het uitgangspunt dat de kosten, ruim 730.000 euro, gedragen moeten worden door de inkomsten die uit de liggelden worden gegenereerd. Daarvoor is nodig dat alle ligplekken in de haven, 42 stuks, zijn gevuld. Onder anderen Willem Foppen (CDA) wilde weten of dat wel gegarandeerd kan worden. Wethouder Gerrit Post vertelde die middag nog met het gemeentelijk havenbedrijf gebeld te hebben. ,,Er werd mij verzekerd dat het geen probleem was. Op de opgeschoonde wachtlijst staan momenteel ruim 90 booteigenaren die aangegeven hebben een ligplaats op Urk te willen hebben.'' De wethouder beloofde dat dat ook in de onderbouwende stukken meegenomen zou worden.

Frans Lucas Brouwer (HvU) noemde in zijn enthousiasme wethouder Post 'Gerrit Kazàn'. ,,Hoe dit nu sluitend is geworden, dat is bijna toveren.'' In eerste instantie zou er vanuit de provincie namelijk een zak geld met twee ton voor de jachthaven zijn, maar dat blijkt nu een bijdrage van 18.000 euro te worden. ,,Een enorm verschil. Zie het dan nog maar eens sluitend te krijgen.'' Ook wat betreft de beschikbare ruimte moest worden afgeschaald; in eerste instantie werd gesproken van 60 ligplekken, maar omdat er minimaal 200 meter afstand tot de Urkersluis gehouden moet worden, is er ruimte voor maximaal 42 scheepjes. ,,Een mooi plan, maar de exploitatie is wat dun'', vond Jan Willem Bakker (SGP).

Vragen vanuit de commissie waren er ook met betrekking tot de beperkte parkeerruimte, de afschrijvingstermijn van veertig jaar en de hoogte van het liggeld (evenveel als in de Urker haven) in verhouding met de beschikbare faciliteiten (alleen stroom en water). Ook wilde de commissie weten of en hoe de buurt in de plannen mee was genomen. ,,Denk dan ook aan de bewoners van het Westgat; zij krijgen deze jachthaven voor de deur'', vond Jan Baarssen (CU).

Het beheer van de jachthaven komt in handen van het gemeentelijke havenbedrijf. De commissie pleitte ook voor inzet van de watersportverenging Onder aan de Sluis. ,,Als die een zaterdag klussen, scheelt dat ook weer in de kosten'', aldus Willem Foppen (CDA).