Het Urkerland

Meevaller geeft ruimte op begroting

De begroting lag dinsdag op de bespreektafel van de raadscommissie. Burgemeester Cees van den Bos kon positief nieuws melden: in plaats van 2,2 miljoen hoeft de komende vier jaar nog 'maar' 330.000 euro uit de algemene reserve gehaald te worden om de begroting sluitend te krijgen.

Een mooie meevaller, maar hoe hard is de toezegging uit het Rijk dat het geld er écht komt? Burgemeester Cees van den Bos stelde de commissieleden gerust: ,,We nemen een verantwoord risico.''

De verwachte financiële opsteker wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage van het Rijk. De gemeente krijgt tot en met 2025 elk jaar tussen de vijf ton en één miljoen euro extra. Daarbovenop wordt nog een extra meevaller verwacht omdat de gemeente in beeld is voor de status van voordeelgemeente. Die plus is echter nog niet zeker, zodat de provincie als toezichthouder adviseerde om het voordeel nog niet te verwerken in de begroting. Dat leidde dinsdagavond tot wat vraagtekens bij de commissieleden? Want is het dan wel verstandig om het al mee te rekenen en moet er niet een plan b komen, voor als het toch niet doorgaat? Burgemeester Cees van den Bos: ,,We hebben een ambitieuze begroting en dat past bij een veranderend en groeiend Urk. We zitten op een schaalsprong van onder de twintigduizend inwoners naar richting de dertigduizend. Dat is echt een wezenlijk andere gemeente en dat vraagt ook een ander apparaat. We moeten wel de middelen meenemen die we verwachten te krijgen. Het risico is beperkt en we hebben het goed doorgesproken met de provincie. Het is een verantwoord risico en er ligt natuurlijk een plan b, maar we gaan er niet vanuit dat we dat nodig hebben. We moeten altijd alert blijven op de uitgaven die we doen.'' 

Vragen vanuit de commissie waren er ook over de inhuur van personeel. Hart voor Urk had daar onlangs een motie voor ingediend en wilde weten wat daarmee was gebeurd. Daarin had de partij, gesteund door een meerderheid, de oproep gedaan om kritisch naar de inhuur van derden te kijken. Volgens burgemeester Van den Bos was de motie destijds ingegeven door een begrotingstekort dat er nu niet meer is. ,,Maar dat wil niet zeggen dat we er niets mee gedaan hebben. We moeten altijd kritisch zijn op uitgaven, zeker als het gaat om overheidskosten. Maar bij een zo groot groeiende gemeente met ambitieuze projecten, hoort ook een veranderend ambtelijk apparaat. Er blijven nu zaken liggen door een tekort aan personeel. We moeten ervoor zorgen dat zaken goed afgehandeld worden, en daar is capaciteit voor nodig. We willen wel de kosten voor inhuur met ruim een miljoen naar beneden gaan brengen omdat we niet doof zijn voor het geluid vanuit de raad.

In de komende gemeenteraadsvergadering van november ligt de begroting nogmaals op tafel.