Het Urkerland

Plan: bosgebied rondom Urk

De provincie heeft de akkers rondom Urk in het vizier om een ambitieus bosplan gestalte te geven. In 2050 moet Flevoland 1700 hectare extra bos hebben: ruim zeven keer het huidige Urkerbos.

Provinciale Staten heeft akkoord gegeven op een omvangrijk plan om meer bos te creƫren. De komende acht jaar moet het grootste deel al vorm krijgen. Dit komt voort uit het Klimaatakkoord, waarin afspraken gemaakt zijn over het compenseren van CO2-uitstoot. Het is de bedoeling dat nieuw bos onder andere in combinatie met wonen of landbouw gerealiseerd wordt. Waar de nieuwe bomen precies moeten komen, is nog onduidelijk. Maar in de plannen staat al wel een hele serie zoekgebieden. Het grootste zoekgebied ligt rondom Urk.