Het Urkerland
De Arie de Witbrug eind vorig jaar, tijdens renovatiewerkzaamheden.
0

Raad akkoord met extra geld voor brug

De gemeenteraad maakt 1,7 miljoen euro extra vrij voor het onderhoud van de Arie de Witbrug en fietsbrug. De harde woorden die daarover eerder tijdens de commissievergadering waren gevallen, werden in de raadsvergadering van vorige week niet herhaald. Wethouder Nathanaƫl Middelkoop kreeg volledige steun.

Recent bleek dat het onderhoud van de Arie de Witbrug en de fietsbrug (Zwolsebrug) fors meer kost dan in 2017 was begroot. De beide bruggen zijn eigendom van de gemeente, maar voor de uitvoering van werk is aangehaakt bij het groot onderhoudsprogramma dat de provincie Flevoland uitvoert voor alle beweegbare bruggen en sluizen in de regio. In de loop van 2017 bleek al, na inspectie van de beide bruggen, dat er meer ingrepen nodig zouden zijn dan vooraf ingeschat. In 2018 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met de dekking van de meerkosten voor de renovatie en zijn de afspraken met de provincie vastgelegd. Het college concludeert nu dat er 'onvoldoende bestuurlijke en ambtelijke grip was op dit project. Dit is te wijten aan verloop van medewerkers, beperkte bestuurlijke communicatie, een niet volledig functionerend controlesysteem en het onvoorspelbare, grillige verloop van het project zelf waarbij de gemeente met voldongen feiten werd geconfronteerd voortkomende uit noodzakelijkheden'. De gemeenteraad nam vorige week genoegen met de mededeling dat intern maatregelen zijn getroffen om dit te verbeteren en stemde in met het voorstel om bijna 1,7 miljoen euro extra te betalen voor de renovatieklus en de aanleg van nieuwe steigers bij de Arie de Witbrug.