Het Urkerland
0

Raad geeft een klap op omgevingsvisie

De gemeenteraad heeft vorige week een klap gegeven op de omgevingsvisie. Hierin staat opgetekend wat de doelen en ambities zijn voor het groeiende Urk tot 2030. De hoofdlijnen staan er in beschreven aan de hand van verschillende thema's.

Wethouder Gerrit Post: ,,Deze visie beschrijft hoe wij tot 2030 vanuit ons rentmeesterschap invulling willen geven aan een sociaal-fysieke leefomgeving en voor een toekomstbestendig Urk. Het antwoord op hoe al deze doelen en ambities bereikt gaan worden, wordt uitgewerkt in programma's. Bij het thema wonen is dat bijvoorbeeld al recent gedaan.'' Met twee moties, één over groen en leefbaarheid en één over de identiteit van Urk, gaf de raad nog een zetje in de richting die ze op wil. Daarnaast is bijvoorbeeld de keuze gemaakt om meer ruimte voor veilige fietspaden te creëren en om bij inrichting van nieuwe natuur plek vrij te houden voor recreatief gebruik ervan. Een ander aspect is het ontmoedigen van verstening: meer groen, minder steen. De hele visie is te lezen op de gemeentelijke website urk.nl.