Het Urkerland

Raad: groen licht voor laaddocks

Verdiepte laaddocks worden toch toegestaan in Port of Urk, het toekomstige bedrijventerrein. Een amendement van het CDA daarover werd donderdag overgenomen door het college.

In het bestemmingsplan stond aanvankelijk dat de kuilen passé zijn omdat ze bij hevige regenval vol rioolwater kunnen lopen. Willem Foppen (CDA) stelde voor om de docks toch toe te staan als ze voorzien zijn van een speciale pomp, waarmee regenwater weggepompt kan worden zonder hinder van rioolwater. Een andere wens, het weren van jeugdhonken in Port of Urk, lijkt lastiger te regelen. Het college gaat de juridische mogelijkheden onderzoeken van een ontmoedigingsbeleid, na een motie die door alle partijen behalve Gemeentebelangen werd gesteund.