Het Urkerland
De verkeersdruk op de Domineesweg is hoog en wordt nog veel hoger gezien de nieuwbouwplannen van Urk.
0

Raad 'schuift' randweg nog even op

Na uren vergaderen en aanvullende uitleg van wethouder Gerrit Post, heeft de meerderheid van de gemeenteraad vorige week besloten eerst nog meer duidelijkheid te willen over de randweg die Urk in de toekomst moet gaan ontsluiten, voordat ze een knoop doorhakt. Deze besloten informatiebijeenkomst vond donderdagavond plaats en een afvaardiging van Provincie Flevoland was daarbij aanwezig. Volgens wethouder Post verandert er aan de plannen hoe dan ook niets: ,,Dit is het en dit blijft het.''

De plannen voor een randweg ten oosten van Urk zijn ontstaan vanwege de toenemende verkeersdrukte op met name de Domineesweg, die vanwege de nieuwbouwplannen van Urk alleen nog maar drukker gaat worden. De provincie wil 75 procent bijdragen van de geraamde kosten (30-34 miljoen euro) om deze weg, die vanaf de Domineesweg/snelweg A6 tot aan de Staartweg moet komen en daarbij aansluiting maakt met de Karel Doormanweg, Urkerweg en Staartweg, aan te leggen. De provincie, heeft aldus wethouder Gerrit Post, daarbij ook een aantal eisen neergelegd. Zo mag er geen directe verbinding zijn met de nieuwe Zeeheldenwijk op de Domineesweg omdat daardoor het doel van de randweg, namelijk de ontlasting van de Domineesweg, onder druk zou komen te staan. Maar een directe verbinding van de Zeeheldenwijk op de Domineesweg doormiddel van de al tot Michiel de Ruyterallee gedoopte straat, is wel een uitdrukkelijke wens van een groot deel van de gemeenteraad. De ChristenUnie kwam vorige week tijdens de raadsvergadering daarom met een motie om die directe verbinding af te dwingen, maar bracht deze uiteindelijk niet in stemming omdat wethouder Gerrit Post vertelde daardoor met 'een onmogelijke opdracht' naar de provincie te moeten. ,,Want dit is het, en dit blijft het.'' De wens om toch eerst nog meer informatie te krijgen, alvorens akkoord te gaan, werd wel ingewilligd. Alleen Hart voor Urk en PVV stemden tegen het voorstel om de beslissing een raadsvergadering uit te stellen.