Het Urkerland

Raad zet streep door jachthaven

De gemeenteraad heeft vorige week een streep gezet door de bouw van een jachthaven in de Urkervaart onder aan de sluis, die onder gemeentelijk beheer zou moeten komen. Het collegevoorstel strandde op een te summier onderbouwde exploitatie, voor een haven die 749.600 euro moet kosten. Alleen Hart voor Urk en PVV hadden er voldoende vertrouwen in dat het de gemeente geen financiële problemen zou opleveren.

Al tijdens de raadscommissie twee weken geleden bleek dat verschillende partijen grote moeite hadden met de aanleg van een gemeentelijke jachthaven in de Urkervaart. Volgens het CDA zou watersportvereniging Onder aan de Sluis het beheer en daarmee het risico moeten dragen. ,,Als een watersportvereniging een haven wil, dan kunnen ze die aanleggen in eigen beheer. We zien het niet als taak van de overheid op kosten van de burger een jachthaven te bouwen voor een kleine groep watersporters. Het financiële risico is te groot en het maatschappelijk belang te klein,'' meende Willem Foppen (CDA).

Het collegevoorstel om aan de Industrierondweg-zijde van de Urkervaart een haven met ruim 40 ligplekken te realiseren, zonder verdere voorzieningen maar wel tegen eenzelfde ligtarief als de haven, die jaarrond volledig gevuld moet zijn om de kosten te dekken, sneuvelde met name op het ontbreken van voldoende onderbouwing. Wethouder Gerrit Post verzekerde de raad andermaal dat er ruim voldoende animo was om de haven te vullen, maar dat de lijst met namen vanwege privacy niet gedeeld kon worden. Het ontbreken van een intentieverklaring was voor de ChristenUnie één van de vele redenen om niet akkoord te gaan. ,,In het voorstel lijkt alles op alles te zijn gezet om het budgetneutraal voor elkaar te krijgen, maar er kleven nog altijd te veel mitsen en maren aan'', vond Jan Baarssen (CU). Ook Hendrik Hakvoort (Gemeentebelangen) uitte zijn twijfel bij de stellingname van het college dat de nieuwe haven hoe dan ook vol zou komen te liggen: ,,We twijfelen daar enorm aan. We verwachten tegenvallers. Als we nou geld in een hoek hadden liggen, dan was het nog wat anders geweest.''

Jan Willem Bakker (SGP) zag beren op de weg met betrekking tot mogelijke bezwaren van buren: ,,Het was verstandig geweest om vooraf een participatietraject te starten. Omwonenden hebben nu het gevoel dat ze alleen nog maar bij het kruisje kunnen tekenen. Wij zien meer potentieel in het uitbreiden van meer ligplaatsen in de huidige haven.'' Leendert Hakvoort (HvU) poogde zijn collega-partijen over te halen met de opmerking dat het realiseren van een haven in de Urkervaart een punt uit het coalitieprogramma was, en memoreerde aan de lange geschiedenis van het plan. ,,We hebben behoefte aan meer ligplaatsen en het potentieel van een haven die zichzelf opbrengt is gewoon goed'', vertelde Hakvoort. Hendrik Wakker (PVV) opperde dat wellicht met de stakeholders om tafel gezeten kon worden, net zolang tot iedereen tevreden zou zijn, maar ook dat mocht niet baten; alleen PVV en HvU stemden uiteindelijk voor de aanleg van de haven.