Het Urkerland

Raadscommissie onderstreept urgentie bouw Zeeheldenwijk

Urk kampt met een nijpend tekort aan woningen en de aanleg van de Zeeheldenwijk kan niet snel genoeg starten. Daar waren alle politieke partijen het maandag tijdens de commissievergadering wel over eens. De vraag: wanneer kan de schop de grond in, bleef echter onbeantwoord hangen. Het wachten is, aldus wethouder Gerrit Post, nog altijd op groen licht vanuit de provincie.

Wie dacht dat de PFAS-norm en stikstofregels een heet hangijzer zijn wat betreft grote bouwprojecten, moet niet gek opkijken als uiteindelijk archeologie roet in het eten gooit. Dat vertelde wethouder Gerrit Post. ,,Wat betreft het bestemmingsplan voor de Zeeheldenwijk is het nu geregeld met de provincie. De voorwaarden voor de ontgrondingsvergunning schijnen toch wel complex te zijn. Ook dat is met de provincie nu rond, maar het ligt nu bij de omgevingsdienst. Daar moet het getoetst worden op handhaafbaarheid. Wanneer die ontgrondingsvergunning er ligt, kunnen we bouwrijp gaan maken. Verschil van inzicht wat betreft de archeologie, speelt ons parten. Er moet nog wat veldonderzoek plaatsvinden, maar ik heb het gevoel dat we er nu echt bijna zijn'', aldus wethouder Gerrit Post. Ook sprak hij de hoop uit dat deze week de laatste gesprekken over het onderwerp archeologie in relatie tot de ontgrondingsvergunning plaatsvinden. ,,We lopen wat uit, maar doen er alles aan om binnen een paar weken die vergunning te hebben.''