Het Urkerland

Rotonderegels overal hetzelfde?!

De gemeente gaat een onderzoeksbureau de opdracht geven om te onderzoeken of de rijrichting voor fietsers op de rotonde bij de ijsvlet éénrichting gemaakt moet worden.

Dat beloofde wethouder Gerrit Post na vragen hierover in de commissievergadering dinsdag. Meerdere partijen kaartten aan dat het voor beide groepen weggebruikers - (brom)fietsers en automobilisten - als gevaarlijk punt wordt ervaren. Ook omdat er op de verschillende rotondes in het dorp, verschillende regels gelden. Uniformiteit kan de duidelijkheid en daarmee de veiligheid vergroten, zo zijn de commissieleden van mening. Volgens wethouder Post was de situatie op de rotonde al eerder in ogenschouw genomen, maar ligt het vooral ook aan het - onveilige - gedrag van de weggebruikers zelf.