Het Urkerland

Routekaart naar een aardgasvrij Urk

De raadscommissie boog zich vorige week over de Transitievisie Warmte, die het college heeft laten samenstellen. Een flink document waarin de route geschetst staat om te komen tot een aardgasvrij Urk in 2050.

De gemeente voldoet hiermee aan een opdracht die gesteld is vanuit het Rijk, en hoewel wethouder Gerrit Post verzekerde dat Urk hierin zeker niet voorop loopt, regende het dinsdagavond vragen.

De Transitievisie Warmte, volledig in te zien via de website warmtetranistie.urk.nl, was reden voor een groot aantal vragen. Groot zorgpunt is of de gemeente niet te hard van stapel loopt en of aan de burger niet onmogelijk te betalen eisen worden gesteld. Volgens wethouder Gerrit Post is het zeker niet de bedoeling om als gemeente voorop te lopen: ,,Tot 2030 gaat alleen de nieuwbouw van het gas af.'' De visie is niet alleen de aanzet voor alternatieven voor aardgas, maar geeft ook aan welk alternatief voor welke wijk het meest geschikt, logisch en betaalbaar is. ,,In samenwerking met inwoners en bedrijven willen we stapsgewijs en zorgvuldig de juiste keuzes maken om de overstap te maken naar duurzame, maar vooral ook betaalbare warmte'', aldus wethouder Gerrit Post. Alle gemeenten moeten eind dit jaar een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld; de gemeenteraad geeft er in november een klap op. In de periode tot 2030 wil de gemeente vooral ook leren van ervaringen van andere gemeenten en van nieuwe technieken.