Het Urkerland
Op de foto (vlnr): Hendrik Jan Kaptijn (SGP), Roel en Janneke van Slooten, en Jan Willem Bakker (SGP).
0

SGP bijgepraat in 'kunstig ussien'

Een deel van de plaatselijke SGP-fractie ging op bezoek bij Janneke en Roel van Slooten in Ut Kunstige Urker Vissersussien.

,,We hebben ons op een informele manier laten rondleiden en bijpraten over de stand van zaken van dit project. De provincie en gemeente hebben hier beide hun steentje aan bijgedragen.'' Onder andere het cultuurbeleid van de gemeente kwam tijdens het bezoek aan de orde.