Het Urkerland

SGP-fractie: 'Hoe breiden we de begraafplaats uit?'

Het tijdig beginnen met de uitbreiding van begraafplaats De Vormt is dringend noodzakelijk. Dat is de conclusie van de raadsfractie van de SGP naar aanleiding van het bezoek deze week aan begraafplaats De Vormt.

De SGP-raadsleden werden op de begraafplaats bijgepraat door beheerder Maarten Hakvoort en manager Astrid Dijkstra. Zowel het verleden kwam aan de orde, de twee andere begraafplaatsen op Urk, als het heden, door een toelichting op het beheer en onderhoud. De toekomst ging over de nog beschikbare ruimte voor begraven en de noodzakelijke uitbreiding van de begraafplaats. Tijdig is rekening gehouden met deze uitbreiding en de grond opgehoogd. Nu moet het nieuwe deel van de begraafplaats gereed worden gemaakt. Over de mogelijkheden en te maken keuzes wil de SGP-fractie met het college van burgemeester en wethouders van gedachten wisselen.

De SGP-raadsleden waarderen de wijze waarop het begraven op Urk plaatsvindt en hoe de begraafplaats wordt onderhouden en bijgehouden. Dat de uitbreiding van graven niet zondermeer is gerealiseerd en tijd kost, spreekt voor zich. Daarom moet nu worden gehandeld, concludeerden de SGP'ers. Ze zullen het college naar de stand van zaken vragen en welke mogelijkheden en keuzes er moeten worden gemaakt in verband met de noodzakelijke uitbreiding.