Het Urkerland

Stem uitbrengen kan tot vanavond negen uur

Iedere stemgerechtigde kan tot vanavond 21.00 uur zijn of haar stemkeuze voor de Tweede Kamerverkiezingen kenbaar maken.

Sinds vanmorgen half acht zijn de stembureaus open op de volgende locaties: het gemeentehuis, De Morgenster, de Prinses Beatrixschool, de Ichthushof, de Johannes Calvijnschool, de Harmpje Visserschool, Pniëlkerk, Bethelkerk en Rehobothkerk. Op de stempas staat het stembureau dat het dichtst in de buurt ligt, maar het is niet verplicht om daar de stem uit te brengen. De gebruikelijke stembureaus in de Cornelis Zeemanschool, Cultuur-eus Tromp de Vries en Talma Haven zijn vervallen. Om het stemmen voor iedereen veilig te laten verlopen zijn in de stemlokalen de volgende regels van kracht: doe vooraf de gezondheidscheck - een medewerker van het stembureau vraagt hier ook naar -, draag een mondkapje, desinfecteer de handen bij de ingang én de uitgang, houd voldoende afstand, volg de aangegeven looproute. En een dringend advies: mijd de piektijden (normaliter tussen 17.00 en 21.00 uur).