Het Urkerland

Urk haalt banden met Israëlische steden aan

De gemeente Urk gaat een stichting Urk Internationale Samenwerking starten die stedenbanden gaat opzetten met Israëlische steden zoals Gedera en Jeruzalem. Een motie van de PVV met die inhoud is vorige week door de gehele gemeenteraad gesteund. 

Hendrik Wakker (PVV): ,,Stedenbanden met Israëlische steden bieden culturele en economische kansen voor Urk. Gedera is een groeiende en bloeiende historische stad in midden-Israël, vergelijkbaar met Urk. Ik heb met de vertegenwoordigers en burgemeester van deze stad een aantal informele gesprekken gevoerd over een stedenband en zij zijn hartstikke enthousiast. Ook Jeruzalem is qua culturele en religieuze overeenkomsten natuurlijk een fantastische partnerstad. Een stedenband met een grote stad als Jeruzalem aangaan is wat bureaucratischer van aard. We doen er sowieso goed aan om het merk Urk ook buiten onze landsgrenzen te promoten, hieraan kan de oprichting van de stichting Urk Internationale Samenwerking en de daaraan verbonden stedenbanden met Israëlische steden bijdragen.” Het college reageerde positief, maar de burgemeester benadrukte dat er nog geen beleid is voor stedenbanden en het daarom op te vatten als oproep om dat uit te werken.