Het Urkerland

Verbod op pulsvisserij blijft staan

Het Europese Hof van Justitie heeft donderdag besloten dat het verbod op de pulsvisserij blijft bestaan. Wethouder Nathanaël Middelkoop reageert: ,,Het is teleurstellend dat het beroep van het rijk tegen het verbod op de pulskorvisserij bij het Europese Hof van Justitie gefaald heeft. Het verbod blijft van kracht en de visserij wordt definitief op achterstand gezet in de doorontwikkeling van de duurzame visserij.''

Volgens Europarlementariër Peter van Dalen is de 'puls wederom geslagen, maar nog niet verslagen'. ,,De puls is de Green Deal van de visserijmethoden, maar desondanks werd die methode door een meerderheid van het Europees Parlement verboden. Deze foute beslissing is ingegeven door een leugenachtige lobby vanuit Frankrijk'', vindt Van Dalen. Anderhalf jaar geleden stapte Nederland naar het Hof van Justitie van de Europese Unie om het pulsverbod nietig te verklaren. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schreef in een verzoekschrift dat het verbod 'voorbarig' was, omdat wetenschappelijk advies nog ontbrak. Uit onderzoek van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) bleek bovendien dat de pulsvisserij aanzienlijk minder impact heeft op de ecologie en het milieu dan de traditionele boomkor. ,,Het is een innovatieve methode, waarmee selectief gevist kan worden. Er is dus veel minder ongewenste bijvangst. Daarnaast zorgt de pulsvisserij vanwege verminderd brandstofverbruik, voor aanzienlijk minder CO2-uitstoot. Daar kun je met fatsoenlijke argumenten niet op tegen zijn.''
De pulsvisserij wordt binnenkort bij de evaluatie van de huidige Verordening Technische Maatregelen voor de Visserij, opnieuw besproken in het Europees Parlement.

Frans voorstel

Eerder liet Van Dalen weten dat ook een ander Frans voorstel ten koste lijkt te gaan van de Nederlandse vissers. ,,Franse Europarlementariërs proberen met nieuwe rekenmethodes meer geld binnen te halen uit het brexitfonds. De Fransen zijn daarin niet solidair met de vissers die het hardst getroffen worden door de brexit'', aldus Peter van Dalen. ,,De verdeelsleutel die de Europese Commissie heeft voorgesteld is accuraat: de sector die het hardst getroffen wordt, krijgt de meeste compensatie. In dit geval zou dat dus moeten gelden voor de vissers actief op de Noordzee: daar moet de focus liggen van compensatie.”