Het Urkerland
0

'Zwarte bladzijde' voor gemeenteraad

Het onderlinge vertrouwen in de gemeenteraad is weg en de sfeer is verziekt. Dat is de trieste balans die opgemaakt moet worden na de roerige vergadering van donderdagavond. Op de agenda stond het onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie in het dossier Berechja College. Ook de inhoudelijke gang van zaken rondom de financiële problemen én de redding van de school, kwamen aan de orde.


Het onderzoeksrapport van recherchebureau Hoffmann, dat met 30.000 euro tweemaal zo duur uitviel als verwacht, biedt geen antwoord op de vraag wie de vertrouwelijke informatie richting pers heeft gelekt. Wel staat er een mogelijk scenario in, gebaseerd op verhalen die kennelijk verteld zijn tijdens de serie gesprekken met raads- en collegeleden. Jan Hakvoort (destijds SGP-raadslid) en Willem Foppen (CDA) zouden samen geprobeerd hebben om wethouder te worden. In een genadeloze missie zou vervolgens niets heilig zijn geweest. Het wel en wee van de school niet en ook de zetel van de (eigen) wethouder Geert Post niet. Wel beschouwd een dun, insinuerend verhaal, zonder bronvermelding en zonder enig inzicht in de beweegredenen van de mensen die dit scenario met de bedrijfsrechercheurs deelden. De raad besloot donderdag trouwens unaniem dat het rapport niet langer geheim hoeft te blijven.

Met name Jan Hakvoort, die nu samen met Willard Woord een fractie vormt, kreeg zware kritiek. Hem werd verweten met modder gegooid te hebben en de naam van Urk schade te hebben berokkend. Ook zouden de uitlatingen van hem en Woord schade hebben toegebracht aan raad, college en burgemeester. Met name Jan Koffeman (Hart voor Urk) en Jan Willem Bakker (SGP) trokken fel van leer. Die laatste diende uiteindelijk een motie van afkeuring en treurnis in tegen de fractie Hakvoort-Woord. Alle andere partijen, op het CDA na, steunden die.

Hakvoort zei zelf dat hij zich belachelijk gemaakt voelde en herhaalde dat de burgemeester zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van hele en halve onwaarheden over zowel zijn fractie als over de gang van zaken rondom het Berechja College. Hij eiste excuses.

De burgemeester repte van een zwarte bladzijde. Hij legde uit dat hij niet al in 2013 op de hoogte was van de financiële malaise bij de school: ,,Toen ging het namelijk alleen nog over het kenniscentrum waarmee een probleem was. Pas in maart 2014 hoorden wij dat de hele school in zwaar weer zat.”

Hakvoort en Woord namen geen genoegen met die uitleg. Van alle kanten kwam vervolgens felle kritiek. Andere fracties eisten dat Hakvoort en Woord excuses zouden maken richting de burgemeester. ,,U wordt anders niet meer voor vol aangezien binnen deze raad”, vatte Jacob Kramer (CU) het gevoelen van de meerderheid samen. Het ‘sorry’ kwam echter niet.

Dossier Berechja College

Inhoudelijk was de raad het wel eens over de kwestie Berechja College. Ja, wethouder Ben Visser heeft destijds in zijn enthousiasme zaken ondernomen die achteraf niet handig bleken. Maar, aan de andere kant, wie kon toen vermoeden dat de school de financiën niet op orde had. Het Berechja College stond zeer goed bekend. En de problemen zijn uiteindelijk niet door de gemeente veroorzaakt, maar door mismanagement van de school zelf. Achteraf overheerst de opluchting dat het gelukt is om zowel vmbo- als mbo-onderwijs voor Urk te behouden.