Het Urkerland

Publiek geniet van afscheidsconcert Elly en Rikkert

'Concerten met Elly en Rikkert zijn altijd leuk', reageerde iemand na afloop van het afscheidsconcert van het bekende zangersduo. Zelfs als het om een afscheidsconcert gaat, zoals afgelopen woensdag in De Poort. Het was genieten, het was feest, de sfeer was op en top. En toch... afscheid nemen doet pijn. En dat mocht ook tijdens het concert. Wat rest is nagenieten, de herinneringen en gelukkig leeft de muziek van Elly en Rikkert voort...

Lees verder 


Dominee G. van Zanden verdedigt op woensdagmiddag 12 juni zijn proefschrift op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dominee G. van Zanden verdedigt op woensdagmiddag 12 juni zijn proefschrift op de Vrije Universiteit in Amsterdam.
5

Dominee Van Zanden promoveert

Dominee G. van Zanden verdedigt op woensdagmiddag 12 juni zijn proefschrift 'Bij het begin beginnen. Een Bijbels-theologisch project van Frans Breukelman' op de Vrije Universiteit in Amsterdam. De promotie van dominee Van Zanden vindt plaats in de aula van de universiteit. ,,De inmiddels overleden Frans Breukelman staat bekend als de meest omstreden theoloog in de afgelopen jaren. Sommigen zagen hem als een redder in tijden waarin de kerk en het geloof een steeds minder belangrijke rol spelen. Zijn werk is de inspiratiebron voor de Amsterdamse School. Tegenstanders noemden het onwetenschappelijk en soms zelfs komisch. Nu, meer dan vijfentwintig jaar na zijn overlijden, blijft hij een veelbesproken persoon en is zijn werk nog vaak onderwerp van discussie'', vertelt dominee Van Zanden.


Bezoek broeder Yun van 'De Hemelse Man'

Een unieke kans om dichterbij de Chinese christenen te komen. Zo noemt de organisatie Back to Jerusalem het bezoek van broeder Yun. Op woensdagavond 5 juni komt Yun, bekend van het boek 'De Hemelse Man', zijn verhaal vertellen in de Morgenster.

Lees verder 


Israƫlavond met dominee Glashouwer

De werkgroep Kerk en Israël van de plaatselijke PKN-kerken houdt woensdagavond voor de tweede keer een Israëlavond. Plaats van handeling is De Poort en de bijeenkomst start om half acht. Het Christelijk Gemengd Koor Urk (voorheen Gereformeerd Kerkkoor en Excelsior) onder leiding van Thom Hesseling verleent muzikale medewerking en dominee Willem J.J. Glashouwer verzorgt het gesproken woord. De dominee denkt met de aanwezigen na over de bijzondere tijden van het leven nu in relatie tot de wederopstanding van Israël als natiestaat. In de pauze kunnen Israëlproducten gekocht worden en de collecte is bestemd voor Stichting Yad L'Ami (Helpende hand voor Mijn volk), die hulp biedt in Israël.


Bidstond voor Koningsdag in Menorah

De jaarlijkse bidstond voor Koningsnacht en -dag wordt vrijdag gehouden in de Menorahkerk. De Contactraad, die bestaat uit kerkenraadsleden van verschillende plaatselijke kerken, heeft deze bidstond georganiseerd. De Contactraad omschrijft het als volgt: ,,Wij willen de Koningsdagviering op gepaste wijze koesteren en bewaren, zonder overlast, zonder overmatig drankgebruik en uitspattingen, met een verantwoorde keuze aan activiteiten, ook wat betreft muziek en uitgaan. Een manier die past bij een christelijke levensstijl.'' Iedereen wordt opgeroepen om mee te bidden. Dominee D.E. van de Kieft verzorgt een meditatie en enkele ouderlingen gaan voor in gebed. De bidstond begint om half acht.


Bezinnen in Stille Week

In de Stille Week voorafgaand aan Pasen is er dagelijks een bezinningsdienst in het Kerkje aan de Zee. De meditaties in deze diensten worden verzorgd door predikanten uit verschillende plaatselijke kerkgenootschappen. De Hervormde Gemeente is dankbaar zo het Kerkje aan de Zee en de medewerkers ter beschikking te kunnen stellen 'om op die manier samen het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus te gedenken en in alle onderlinge eigenheid de eenheid in Hem te belijden en beleven'. Het thema van de bezinningsbijeenkomsten is Mensen bij het kruis. De kerk is iedere avond open vanaf half acht, de diensten beginnen om acht uur. Iedereen is van harte welkom.


Binnenkort: de musical 'Verloren'

Stichting Musicalgroep Urk voert op vrijdag 12 april en zaterdag 13 april, 's avonds om half acht de nieuwe musicial 'Verloren' uit in De Poort. Verschillende gelijkenissen vormen de basis voor het verhaal, oude woorden herklinken terwijl het tegelijkertijd herkenbaar is voor deze tijd. Het spel en de liederen nemen de luisteraar mee naar Bijbelse tijden en houdt tegelijkertijd een duidelijke spiegel voor. Dit alles met een lach en een traan. De organisatie: ,,Reis mee in het verhaal en ontdek zelf dat wat 'verloren' is door het werk van Jezus 'gevonden' mag worden! Iedereen is meer dan welkom.'' Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Koster en kosten 7,50 euro. De foto is gemaakt tijdens één van de repetities.


Passie- en Paasconcert met 160 koorleden

In de Bethelkerk wordt zaterdagavond 13 april een Passie- en Paasconcert gegeven door een groot samengesteld gemengd koor en orkest. De muzikale leiding ligt in handen van Minne Veldman. De uitvoering is het Passie- en Paasoratorium 'Lam en Koning'.

Lees verder 


Binnenkort: de musical 'Verloren'

Stichting Musicalgroep Urk voert op vrijdag 12 april en zaterdag 13 april, 's avonds om half acht de nieuwe musical 'Verloren' uit in De Poort. Verschillende gelijkenissen vormen de basis voor het verhaal, oude woorden herklinken terwijl het tegelijkertijd herkenbaar is voor deze tijd. Het spel en de liederen nemen de luisteraar mee naar Bijbelse tijden en houden tegelijkertijd een duidelijke spiegel voor. Dit alles met een lach en een traan. De organisatie: ,,Reis mee in het verhaal en ontdek zelf dat wat 'verloren' is door het werk van Jezus 'gevonden' mag worden! Iedereen is meer dan welkom.'' Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Koster en kosten 7,50 euro.