Bezinningsdienst in het Kerkje aan de zee

De eerste bezinningsdienst in het kader van de lijdensweken wordt gehouden in het Kerkje aan de Zee. Deze dienst begint woensdag om acht uur 's avonds. De dienst wordt geleid door H.J. van der Wal, pastoraal medewerker van De Ark. De meditaties worden verzorgd door predikanten uit verschillende kerkgenootschappen op Urk. Het thema is: 'Zie het paaslam.' Iedereen is van harte welkom.


Dominee Weststrate bedankt

Dominee J.A. Weststrate heeft bedankt voor het beroep dat op hem was uitgebracht door de Menorahkerk, de plaatselijke Gereformeerde Gemeente in Nederland. De predikant blijft daardoor dus verbonden aan de gemeente van Pretoria in Zuid-Afrika.


Menorahkerk beroept dominee uit Zuid-Afrika

De Menorahkerk, de plaatselijke Gereformeerde Gemeente in Nederland, heeft opnieuw een beroep uitgebracht op ds. J.A. Weststrate. Vorig jaar oktober werd deze 52-jarige predikant ook al beroepen. Dominee Weststrate is sinds 2014 verbonden aan de gemeente van Pretoria in Zuid-Afrika, een gemeente met ongeveer 200 leden.


Ds. Zwartbol bevestigd in Jachin Boazkerk

Dominee T.L. Zwartbol is zaterdagochtend bevestigd als predikant van de Jachin Boazkerk, de plaatselijke Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland. De bevestigingsdienst werd geleid door dominee T. Klok van Wekerom, de vorige predikant van deze gemeente. Dominee Zwartbol preekte 's middags tijdens de intrededienst over Marcus 6 vers 37a: 'Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Geeft gij hun te eten.' In de preek stond de dominee stil bij 'een onmogelijke opdracht, een gezegende opdracht en een gezegend volk'.

Lees verder 


Koninklijke onderscheiding ds. Van Heteren

Dominee A. van Heteren, verbonden aan de Christelijke Gereformeerde Kerk Eben Haëzer, is zaterdagmiddag koninklijk onderscheiding. Burgemeester Pieter van Maaren maakte bekend dat hij benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde tijdens de receptie die gehouden werd vanwege het 40-jarig predikantschap én vanwege het 40-jarig huwelijk van de dominee en zijn vrouw. Dominee Van Heteren kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet op kerkelijk en maatschappelijk terrein. Zo is en was hij betrokken bij de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de SGP, het Reformatorisch Dagblad, het Hoornbeeck College, de Gereformeerde Bijbelstichting, Kom Over en Help en de stichting Bewaar Het Pand.


Israëlavond in De Poort

Jacob Keegstra, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem en Bijbelleraar over Israël, spreekt woensdagavond tijdens de Israëlavond in De Poort. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Werkgroep Kerk & Israël van de GKU en het thema is ‘Gods plan met Israël en de volken’.  Na de pauze zal Ab Ras aan de hand van enkele beelden iets vertellen over het vrijwilligerswerk dat zij in Israël heeft gedaan. Iedereen is om half acht welkom. Er wordt gecollecteerd voor de onkosten.


Reformatieherdenking in De Schuilplaats

De Hervorming staat centraal tijdens de Reformatieherdenking die woensdagavond 26 oktober wordt gehouden in De Schuilplaats. Sprekers zijn dominee W.P. Emaus die spreekt over het ‘Streven of Sterven’ en dominee H. Polinder die ingaat op het thema ‘Het Woord van God is niet gebonden’. De opbrengst van de collecte gaat naar het werk van Stichting ‘Spaanse Evangelische Zending’. Aanvang is acht uur, jong en oud is van harte uitgenodigd.


Woensdag Israëlavond in De Poort

De werkgroep Kerk & Israël van de Gereformeerde Kerk Urk houdt op 26 oktober een Israëlavond in De Poort. Spreker is drs. Jacob Keegstra. Hij is sinds 1999 voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem en is een bekend spreker en Bijbelleraar over Israël en schreef het boek: ‘Gods profetische feesten’. Het thema is: ‘Gods plan met Israël en de volken’, aan de hand van onder andere Handelingen 2, Joël 2 en Hosea 6. Na de pauze vertelt Ab Ras aan de hand van beelden iets over het vrijwilligerswerk dat zij in Israël deed. Aanvang is half acht, toegang is gratis, maar er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. Iedereen is van harte uitgenodigd.


Mannenkoor Vox Humana geeft eerste optreden

Mannenkoor Vox Humana gaf zaterdagavond zijn eerste concert in het Kerkje aan de Zee. Het Urker koor bestaat intussen zo’n anderhalf jaar. Dirigent Tromp van Goor, een Zwollenaar met Urker roots, kijkt terug op een ‘geweldige avond’. ,,Voor veel leden was het de eerste keer dat ze in het openbaar zongen en voor één lid de eerste keer dat hij solo zong. Dat brengt natuurlijk wat spanningen met zich mee, maar ze hebben allemaal flink hun best gedaan en prachtig gezongen. De kerk was goedgevuld, dominee Oberink sprak een prachtig verbindend woord en Hendrik van Veen was echt een superbegeleider. Je kon zien dat alles - de zang, samenzang en het gesproken woord - wat deed met de bezoekers.”  Vox Humana trad samen op met Christelijk Gemengd Koor Gloria Patri uit Zwolle, dat ook onder leiding staat van Tromp van Goor. Zij combineerden het concert met een dagje Urk. ,,Al met al was het een prachtige afsluiting van een leuke dag.”