Het Urkerland

Reformatie 500: druk bezocht

De gezamenlijke herdenking van 500 jaar reformatie, dinsdag in de Bethelkerk, is druk bezocht. De kerk zat voor een groot deel vol met bezoekers uit vrijwel de gehele kerkelijke breedte van Urk.

Lees verder 


Projectkoor voert oratorium 'Jozef' uit

Het leven van Jozef, in muziek en zang uitgedrukt. Iedereen die daar wel oren naar heeft, is op zaterdagavond 1 juli aan het goede adres in de Ichthuskerk. Leden van zes gemengde koren vormen deze zomer namelijk één groot koor en voeren het oratiorium 'Jozef' uit.

Lees verder 


Thema-avond 'Man/vrouw naar Gods hart'

Gemeentekring De Schakel van de Christelijke Gereformeerde Kerk Maranatha organiseert donderdag 11 mei een workshop met het thema 'Man/vrouw naar Gods hart'. ,,In de hectiek van het alledaagse leven – op je werk, in het gezin – komt er veel op je af. Het kan dan o zo lastig zijn om rustig de tijd te nemen voor het nadenken over de vraag: wie ben ik in relatie tot de Heere God? Onder leiding van Marieke Griffioen-de Vries gaan we nadenken over dit thema", licht de organisatie toe.

Lees verder 


Bezinningsdienst in het Kerkje aan de zee

De eerste bezinningsdienst in het kader van de lijdensweken wordt gehouden in het Kerkje aan de Zee. Deze dienst begint woensdag om acht uur 's avonds. De dienst wordt geleid door H.J. van der Wal, pastoraal medewerker van De Ark. De meditaties worden verzorgd door predikanten uit verschillende kerkgenootschappen op Urk. Het thema is: 'Zie het paaslam.' Iedereen is van harte welkom.


Dominee Weststrate bedankt

Dominee J.A. Weststrate heeft bedankt voor het beroep dat op hem was uitgebracht door de Menorahkerk, de plaatselijke Gereformeerde Gemeente in Nederland. De predikant blijft daardoor dus verbonden aan de gemeente van Pretoria in Zuid-Afrika.


Menorahkerk beroept dominee uit Zuid-Afrika

De Menorahkerk, de plaatselijke Gereformeerde Gemeente in Nederland, heeft opnieuw een beroep uitgebracht op ds. J.A. Weststrate. Vorig jaar oktober werd deze 52-jarige predikant ook al beroepen. Dominee Weststrate is sinds 2014 verbonden aan de gemeente van Pretoria in Zuid-Afrika, een gemeente met ongeveer 200 leden.


Ds. Zwartbol bevestigd in Jachin Boazkerk

Dominee T.L. Zwartbol is zaterdagochtend bevestigd als predikant van de Jachin Boazkerk, de plaatselijke Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland. De bevestigingsdienst werd geleid door dominee T. Klok van Wekerom, de vorige predikant van deze gemeente. Dominee Zwartbol preekte 's middags tijdens de intrededienst over Marcus 6 vers 37a: 'Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Geeft gij hun te eten.' In de preek stond de dominee stil bij 'een onmogelijke opdracht, een gezegende opdracht en een gezegend volk'.

Lees verder 


Koninklijke onderscheiding ds. Van Heteren

Dominee A. van Heteren, verbonden aan de Christelijke Gereformeerde Kerk Eben Haëzer, is zaterdagmiddag koninklijk onderscheiding. Burgemeester Pieter van Maaren maakte bekend dat hij benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde tijdens de receptie die gehouden werd vanwege het 40-jarig predikantschap én vanwege het 40-jarig huwelijk van de dominee en zijn vrouw. Dominee Van Heteren kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet op kerkelijk en maatschappelijk terrein. Zo is en was hij betrokken bij de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de SGP, het Reformatorisch Dagblad, het Hoornbeeck College, de Gereformeerde Bijbelstichting, Kom Over en Help en de stichting Bewaar Het Pand.


Israëlavond in De Poort

Jacob Keegstra, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem en Bijbelleraar over Israël, spreekt woensdagavond tijdens de Israëlavond in De Poort. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Werkgroep Kerk & Israël van de GKU en het thema is ‘Gods plan met Israël en de volken’.  Na de pauze zal Ab Ras aan de hand van enkele beelden iets vertellen over het vrijwilligerswerk dat zij in Israël heeft gedaan. Iedereen is om half acht welkom. Er wordt gecollecteerd voor de onkosten.