Het Urkerland

Bezinnen in Stille Week

In de Stille Week voorafgaand aan Pasen is er dagelijks een bezinningsdienst in het Kerkje aan de Zee. De meditaties in deze diensten worden verzorgd door predikanten uit verschillende plaatselijke kerkgenootschappen. De Hervormde Gemeente is dankbaar zo het Kerkje aan de Zee en de medewerkers ter beschikking te kunnen stellen 'om op die manier samen het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus te gedenken en in alle onderlinge eigenheid de eenheid in Hem te belijden en beleven'. Het thema van de bezinningsbijeenkomsten is Mensen bij het kruis. De kerk is iedere avond open vanaf half acht, de diensten beginnen om acht uur. Iedereen is van harte welkom.


Binnenkort: de musical 'Verloren'

Stichting Musicalgroep Urk voert op vrijdag 12 april en zaterdag 13 april, 's avonds om half acht de nieuwe musicial 'Verloren' uit in De Poort. Verschillende gelijkenissen vormen de basis voor het verhaal, oude woorden herklinken terwijl het tegelijkertijd herkenbaar is voor deze tijd. Het spel en de liederen nemen de luisteraar mee naar Bijbelse tijden en houdt tegelijkertijd een duidelijke spiegel voor. Dit alles met een lach en een traan. De organisatie: ,,Reis mee in het verhaal en ontdek zelf dat wat 'verloren' is door het werk van Jezus 'gevonden' mag worden! Iedereen is meer dan welkom.'' Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Koster en kosten 7,50 euro. De foto is gemaakt tijdens één van de repetities.


Passie- en Paasconcert met 160 koorleden

In de Bethelkerk wordt zaterdagavond 13 april een Passie- en Paasconcert gegeven door een groot samengesteld gemengd koor en orkest. De muzikale leiding ligt in handen van Minne Veldman. De uitvoering is het Passie- en Paasoratorium 'Lam en Koning'.

Lees verder 


Binnenkort: de musical 'Verloren'

Stichting Musicalgroep Urk voert op vrijdag 12 april en zaterdag 13 april, 's avonds om half acht de nieuwe musical 'Verloren' uit in De Poort. Verschillende gelijkenissen vormen de basis voor het verhaal, oude woorden herklinken terwijl het tegelijkertijd herkenbaar is voor deze tijd. Het spel en de liederen nemen de luisteraar mee naar Bijbelse tijden en houden tegelijkertijd een duidelijke spiegel voor. Dit alles met een lach en een traan. De organisatie: ,,Reis mee in het verhaal en ontdek zelf dat wat 'verloren' is door het werk van Jezus 'gevonden' mag worden! Iedereen is meer dan welkom.'' Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Koster en kosten 7,50 euro.


Bezinningsdienst in Lijdenstijd

In de Lijdenstijd is er elke woensdag een moment van bezinning in het Kerkje aan de Zee. In de Stille Week voor Pasen is er elke dag zo'n bezinningsdienst. De meditaties worden verzorgd door predikanten uit verschillende kerkgenootschappen. De eerstvolgende bezinningsdienst is aanstaande woensdag om acht uur. Dominee J. Posthumus spreekt dan over het thema 'Mensen bij het kruis'. De kerk is vanaf half acht open. Iedereen is hartelijk welkom!


Joe Schimmel in de Morgenster

De bekende opwekkingsprediker Joe Schimmel spreekt op zaterdag 16 maart in de Morgenster. Schimmel heeft een tiental jaar geleden ook een lezing op Urk gegeven; toen zat de zaal vol. De bijeenkomst in de Morgenster begint zaterdag om half acht.

Lees verder 


Vanaf zaterdag: Week van Gebed

De Week van Gebed vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 27 januari. Christenen over de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Ook op Urk.

Lees verder 


Kinderen brengen kerstverhaal tot leven

Kerstfeest in De Poort; klein maar fijn. Dat er ontzettend hard gewerkt was en heel veel geoefend, was vorige week vrijdag en zaterdag duidelijk te zien toen 73 kinderen met de musical De Vervulde Profetie het kerstverhaal tot leven brachten. Twee keer zat De Poort helemaal vol en twee keer was het optreden van de kleine acteurs en actrices een groot succes. Musicalgroep Urk komt in het voorjaar met iets nieuws. Dan staat een gelijkenis centraal.