Het Urkerland

Joe Schimmel in de Morgenster

De bekende opwekkingsprediker Joe Schimmel spreekt op zaterdag 16 maart in de Morgenster. Schimmel heeft een tiental jaar geleden ook een lezing op Urk gegeven; toen zat de zaal vol. De bijeenkomst in de Morgenster begint zaterdag om half acht.

Lees verder 


Vanaf zaterdag: Week van Gebed

De Week van Gebed vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 27 januari. Christenen over de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Ook op Urk.

Lees verder 


Kinderen brengen kerstverhaal tot leven

Kerstfeest in De Poort; klein maar fijn. Dat er ontzettend hard gewerkt was en heel veel geoefend, was vorige week vrijdag en zaterdag duidelijk te zien toen 73 kinderen met de musical De Vervulde Profetie het kerstverhaal tot leven brachten. Twee keer zat De Poort helemaal vol en twee keer was het optreden van de kleine acteurs en actrices een groot succes. Musicalgroep Urk komt in het voorjaar met iets nieuws. Dan staat een gelijkenis centraal.


Volkskerstzang niet op Tweede Kerstdag

Per abuis stond in de krant vermeld dat op Tweede Kerstdag een volkskerstzang gehouden wordt in de Maranathakerk. De zangavond is gehouden op Eerste Kerstdag. 


Zangdiensten op kerstavond

In diverse kerken wordt op kerstavond, vanavond, een speciale dienst belegd. Verschillende koren verlenen hieraan medewerking. Hieronder een overzicht van die bijeenkomsten.

Lees verder 


Aftellen naar musical De Vervulde Profetie

Nu staan ze nog in hun normale kleren op het podium, maar komende vrijdag en zaterdag zien hoofdrolspelers Ben Visser en Famke Brink er heel anders uit tijdens de kindermusical De Vervulde Profetie. De beide voorstellingen in De Poort zijn nagenoeg uitverkocht. Alleen voor zaterdag zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. De musical is een kinderversie van de eerder opgevoerde volwassen versie. In de afgelopen periode werd druk geoefend, onder leiding van leden van Musicalgroep Urk. Daarbij was ook Janneke Baarssen (links op de foto) betrokken, die in de oorspronkelijke musical de rol van Maria vertolkte. In totaal doen zestig kinderen in de leeftijd van acht tot en met twaalf jaar mee aan deze uitvoeringen. Een deel van hen heeft een rol ingestudeerd, anderen maken deel uit van het koor of doen de muzikale begeleiding.


Reformatieherdenking in de Elimkerk

Op donderdagavond 1 november wordt in de Elimkerk een Reformatieherdenking gehouden met dominee Zweistra. De dominee vertelt over het hervormingsthema: 'rechtvaardiging om niet' uit Romeinen 5. De aanvang is om acht uur en iedereen is welkom.


Herdenkingsdienst over Dordtse Synode

In de Bethelkerk is op woensdag 31 oktober een interkerkelijke dienst over de Dordtse Synode. Het is vierhonderd jaar geleden dat de synode bij elkaar kwam in Dordrecht om over de godsdienstige zaken van die tijd te spreken. Dominee H. Korving, dominee E.J. Terpstra en Rien Bogerd kwamen met het initiatief om daarom een herdenkingsdienst te houden.

Lees verder