Het Urkerland

Hervormingsdienst met de 'Dordtse Leerregels'

Op Hervormingsdag wordt in de Bethelkerk een interkerkelijke Hervormingsavond belegd. De organisatoren, dominee H. Korving, dominee E.J. Terpstra en Rien Bogerd, kiezen als thema de 'Dordtse Leerregels'.


Op de Nationale Synode in Dordrecht in 1618 zijn de Dordtse Leerregels vastgesteld en dat maakt 2018 tot een gedenkjaar. Zodoende besloot het drietal om het initiatief van vorig jaar voort te zetten en een speciale Hervormingsavond te beleggen, waarin lezingen worden gegeven. De eerste lezing verzorgt dr. P.C. Hoek van de Hersteld Hervormde Kerk, de tweede drs. J. van Mourik van de Gereformeerde Gemeente. Dominee. H. Polinder van de Christelijke Gereformeerde Kerk opent de samenkomst en dominee E.J. Terpstra van de Gereformeerde Kerk sluit af. Urk was in 1618 rooms-katholiek, toen de Staten van Gelderland, Zeeland, Friesland en Groningen een nationale synode belegden.


,,Een nationale synode moest de conflicten tussen remonstranten en contraremonstranten oplossen. De leerregels die vastgelegd werden, zijn als één van de Drie Formulieren van Enigheid onderdeel van de belijdenis van de Gereformeerde Kerk in Nederland, en daarmee van alle kerken die zich als voortzetting van deze kerk beschouwen'', licht de organisatie toe.


Meer weten? Zet dan de Hervormingsavond op woensdagavond 31 oktober in de agenda. Aanvang is kwart voor acht, iedereen is van harte welkom.