Het Urkerland

Herdenkingsdienst over Dordtse Synode

In de Bethelkerk is op woensdag 31 oktober een interkerkelijke dienst over de Dordtse Synode. Het is vierhonderd jaar geleden dat de synode bij elkaar kwam in Dordrecht om over de godsdienstige zaken van die tijd te spreken. Dominee H. Korving, dominee E.J. Terpstra en Rien Bogerd kwamen met het initiatief om daarom een herdenkingsdienst te houden.


,,Vorig jaar hebben we ook zo'n avond belegd, toen ter gelegenheid van 500 jaar reformatie'', vertelt Rien Bogerd. ,,Bovendien is het opnieuw een herdenkingsjaar'', vult dominee Korving aan: ,,In 1618 kwam de Dordtse Synode bijeen en stelde de Dordtse Leerregels vast. Daarin is het belijden van de gereformeerde kerk van die dagen opgenomen. De meeste plaatselijke kerken onderschrijven deze belijdenis nog altijd.'' Dominee P.C. Hoek neemt woensdag het woord over dit thema en ook dominee J. van Mourik spreekt hierover. De opening van de bijeenkomst wordt verzorgd door dominee H. Polinder en dominee G. van Zanden sluit de avond af. Iedereen is vanaf kwart voor acht van harte welkom in de Bethelkerk.