Het Urkerland

Concert voor 'grote kinderen' in De Poort

Jongerenpastor Sjoerd Bakker van de Gereformeerde Kerk Urk denkt op donderdagavond 15 november samen met Elly & Rikkert na over geloofsopvoeding. Kaarten kunnen in de voorverkoop gekocht worden.


De avond maakt onderdeel uit van de Week van Geloofsopvoeding (11 tot en met 17 november) en is bedoeld voor 'grote kinderen' en gaat over kleine kinderen. Het wordt een interactieve avond, waar iedereen vanaf 12 jaar welkom is.


Veel mensen kennen Elly & Rikkert Zuiderveld van hun kinderliedjes met een boodschap. Voor velen roept dit bekende duo dan ook mooie warme herinneringen uit hun jeugd op. Welke herinneringen maken wij vandaag met onze kinderen? Die vraag staat 15 november onder andere centraal.


Naast de vele kinderliedjes hebben Elly & Rikkert ook liederen voor volwassenen op hun naam staan. Deze liederen uit hun carrière van de afgelopen 50 jaar staan tijdens deze avond centraal. Van vrolijk en uitbundig tot verstild poëtisch, luisterliedjes met een boodschap en cabareteske intermezzo's als momenten van overdenking.


Een unieke avond met een boodschap, speciaal voor vaders en moeders, ooms en tantes, bèbes en bessies, buren, broeders en zusters. Kortom, een avond voor iedereen. De muzikale avond begint om acht uur en kaarten kosten 5 euro per stuk. Kaarten reserveren kan via www.zingenindekerk.nl.