Het Urkerland

Zangdiensten op kerstavond

In diverse kerken wordt op kerstavond, vanavond, een speciale dienst belegd. Verschillende koren verlenen hieraan medewerking. Hieronder een overzicht van die bijeenkomsten.


Alle kinderen van Urk zijn van harte uitgenodigd om op kerstavond naar De Poort te komen, waar een speciale kinderkerstnachtdienst wordt gehouden. Op het programma staan uiteraard bekende en graag gezongen kerstliederen. Maar let op, ook Kees, Joppe en tante Bep komen langs om zoals gewend op verrassende wijze hun medewerking te verlenen tijdens de kerstviering. Aanvang is zeven uur en de deuren van De Poort staan open vanaf half zeven. Om de kosten te kunnen dekken wordt er een collecte gehouden.Mannenkoor Eiland Urk zingt op kerstavond in Talma Haven. Aanvang is zeven uur. Het wordt een traditionele kerstavondzang, met op het programma bekende en geliefde kerstliederen. In de Rehobothkerk wordt op kerstavond het kerstfeest gevierd met Kinderkoor De Blijde Stem en een Groot Samengesteld Mannenkoor, beide onder leiding van Minne Veldman. Pianist Jorrit Woudt en organist Bastiaan Stolk verzorgen de muzikale begeleiding. Tenor Geert Westerhof zingt solo. Er is samenzang. Aanvang is half acht. De collecte is voor de onkosten. Mannenkoor Ut Zietjen houdt op kerstavond een kerstzangdienst in het Kerkje aan de Zee. Het mannenkoor staat onder leiding van dirigent J.M. Vink. Piet Bakker verzorgt de meditatie en het orgel wordt bespeeld door organist Albert-Ruben Ekkelenkamp. Aanvang is acht uur. Mannenzangvereniging Onger Oens zingt tijdens een traditionele kerstzangavond in de Ichthuskerk op kerstavond. Aanvang is vijf voor half tien. Bij de kerstviering van Onger Oens kan altijd gerekend worden op een warme sfeer, dat begint al voor aanvang van de kerstzangavond met samen warme poeiermelk drinken, met kerstkransjes erbij. Samen het wonder van de geboorte van Christus bezingen? Het kan op kerstavond in de Bethelkerk. Het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo zingt daar namelijk tijdens een kerstviering, onder leiding van dirigent Louwe Kramer.  Pastoraal jongerenwerker Sjoerd Bakker verzorgt de meditatie. Margreeth Ras leest de gedichten voor, musicus Harm Hoeve bespeelt de vleugel en organist Hendrik van Veen neemt het orgelklavier voor zijn rekening. Aanvang is kwart voor tien.De Jeugdraad van De Ark houdt op maandag 24 december een Kerstnachtdienst. Het koor Soli Deo Gloria verleent haar medewerking hieraan en de meditatie wordt gehouden door Rense Hoekstra. De aanvang van deze dienst in De Ark is om tien uur 's avonds.