Het Urkerland

Vanaf zaterdag: Week van Gebed

De Week van Gebed vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 27 januari. Christenen over de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Ook op Urk.


'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed 2019 en is aangedragen door christenen in Indonesië. Op Urk vinden de interkerkelijke gebedsbijeenkomsten elke avond plaats op een andere locatie. De eerste bijeenkomst vindt plaats op zaterdag, in De Poort. De dag erna kan er gebeden worden in de Morgenster en op maandag kan iedereen die dat wil samenkomen bij het Leger des Heils. Dinsdag staan de deuren van de Jeruzalemkerk open en op woensdag de deuren van de Ichthuskerk. De bijeenkomst vindt op donderdag vervolgens plaats in De Ark en op vrijdag in De Bron. Op zaterdag wordt een samenkomst gehouden op het Marsdiep 1, bij de Vergadering van Gelovigen en op de laatste dag van de Week van Gebed, zondag 27 januari, is er een bijeenkomst bij de Ref. Baptistengemeente in De Koningshof.


Alle bijeenkomsten duren van half acht tot acht uur. Iedereen die mee wil bidden, is hartelijk welkom. Meer informatie: weekvangebed.nl.