Het Urkerland

Bezinningsdienst in Lijdenstijd

In de Lijdenstijd is er elke woensdag een moment van bezinning in het Kerkje aan de Zee. In de Stille Week voor Pasen is er elke dag zo'n bezinningsdienst. De meditaties worden verzorgd door predikanten uit verschillende kerkgenootschappen. De eerstvolgende bezinningsdienst is aanstaande woensdag om acht uur. Dominee J. Posthumus spreekt dan over het thema 'Mensen bij het kruis'. De kerk is vanaf half acht open. Iedereen is hartelijk welkom!