Het Urkerland

Bezinnen in Stille Week

In de Stille Week voorafgaand aan Pasen is er dagelijks een bezinningsdienst in het Kerkje aan de Zee. De meditaties in deze diensten worden verzorgd door predikanten uit verschillende plaatselijke kerkgenootschappen. De Hervormde Gemeente is dankbaar zo het Kerkje aan de Zee en de medewerkers ter beschikking te kunnen stellen 'om op die manier samen het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus te gedenken en in alle onderlinge eigenheid de eenheid in Hem te belijden en beleven'. Het thema van de bezinningsbijeenkomsten is Mensen bij het kruis. De kerk is iedere avond open vanaf half acht, de diensten beginnen om acht uur. Iedereen is van harte welkom.