Het Urkerland

Bidstond voor Koningsdag in Menorah

De jaarlijkse bidstond voor Koningsnacht en -dag wordt vrijdag gehouden in de Menorahkerk. De Contactraad, die bestaat uit kerkenraadsleden van verschillende plaatselijke kerken, heeft deze bidstond georganiseerd. De Contactraad omschrijft het als volgt: ,,Wij willen de Koningsdagviering op gepaste wijze koesteren en bewaren, zonder overlast, zonder overmatig drankgebruik en uitspattingen, met een verantwoorde keuze aan activiteiten, ook wat betreft muziek en uitgaan. Een manier die past bij een christelijke levensstijl.'' Iedereen wordt opgeroepen om mee te bidden. Dominee D.E. van de Kieft verzorgt een meditatie en enkele ouderlingen gaan voor in gebed. De bidstond begint om half acht.