Het Urkerland

Israëlavond met dominee Glashouwer

De werkgroep Kerk en Israël van de plaatselijke PKN-kerken houdt woensdagavond voor de tweede keer een Israëlavond. Plaats van handeling is De Poort en de bijeenkomst start om half acht. Het Christelijk Gemengd Koor Urk (voorheen Gereformeerd Kerkkoor en Excelsior) onder leiding van Thom Hesseling verleent muzikale medewerking en dominee Willem J.J. Glashouwer verzorgt het gesproken woord. De dominee denkt met de aanwezigen na over de bijzondere tijden van het leven nu in relatie tot de wederopstanding van Israël als natiestaat. In de pauze kunnen Israëlproducten gekocht worden en de collecte is bestemd voor Stichting Yad L'Ami (Helpende hand voor Mijn volk), die hulp biedt in Israël.