Het Urkerland

Broeder Yun deelt levensverhaal

Indrukwekkend. Dat vonden veel bezoekers vorige week woensdag van het levensverhaal van de Chinese christen broeder Yun, die een bezoek bracht aan Urk. Een goedgevulde Morgenster luisterde naar anekdotes uit zijn jeugd, naar verhalen over zijn tijd in de gevangenis en over zijn wonderlijke ontsnapping uit één van de zwaarst bewaakte gevangenissen van China. Broeder Yun was in Nederland op uitnodiging van de stichting Back to Jerusalem - een unieke gebeurtenis. Zijn levensverhaal vol wonderen werd jaren geleden opgetekend in het boek 'De Hemelse Man'. De stichting zorgde recent voor een herdruk van de Nederlandse vertaling. Naar de bijeenkomst kwamen mensen vanuit alle hoeken van het land en zelfs van over de grens. De aanwezigen zongen vooraf het lied 'Amazing Grace' in het Chinees, iets wat broeder Yun erg waardeerde. Op de foto: drukte bij de boekentafel na afloop.