Het Urkerland

Ds. Zwartbol bevestigd in Jachin Boazkerk

Dominee T.L. Zwartbol is zaterdagochtend bevestigd als predikant van de Jachin Boazkerk, de plaatselijke Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland. De bevestigingsdienst werd geleid door dominee T. Klok van Wekerom, de vorige predikant van deze gemeente. Dominee Zwartbol preekte 's middags tijdens de intrededienst over Marcus 6 vers 37a: 'Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Geeft gij hun te eten.' In de preek stond de dominee stil bij 'een onmogelijke opdracht, een gezegende opdracht en een gezegend volk'.


De nieuwe predikant werd toegesproken door burgemeester Pieter van Maaren. Die heette dominee Zwartbol en zijn vrouw hartelijk welkom op Urk. Hij noemde de bevestiging een belangrijk moment: 'Niet alleen voor de kerkelijke gemeente maar ook voor de burgerlijke gemeente'. Dominee Van Heteren sprak een welkomstwoord namens de plaatselijke kerken.

Oud-plaatsgenoot dominee R. Bakker uit Barneveld wees er namens het kerkverband op dat Urk met deze bevestiging opnieuw bevoorrecht is. Dat benadrukte ook ouderling Van der Ploeg, die zei te hopen dat het 'ten voordeel zal zijn en niet ten oordeel'. Ouderling Jobse uit Stavenisse vertelde hoe het nieuws van het aangenomen beroep naar Urk in eerste instantie gezorgd had voor 'ondraaglijke smart en droefheid': ,,Maar de Heere kwam die smart en droefheid over te nemen."