Het Urkerland

Grootvertaler van de puriteinen

Het begon met één boek, maar inmiddels heeft plaatsgenoot Jan Zeeman er een serieuze nevenfunctie aan: het vertalen van Engelstalige boeken in het Nederlands. Zijn specialiteit is ook zijn liefhebberij: de puriteinen.

Deze week verscheen bij Uitgeverij De Banier de vertaling van een werk van Jonathan Edwards (1703-1758): 'Geschiedenis van het heil'. Eerder vertaalde Zeeman 'Religieuze gevoelens', dat komend voorjaar een herdruk krijgt. 

Daarnaast vertaalde hij voor De Banier een prekenbundel van Edwards en is een vertaling van 'Geestelijke loutering' van Anthony Burgess (overleden in 1664) in de maak.

Voor Lucas Boeken, de uitgeverij van organist Peter Wildeman, vertaalt Zeeman een serie jeugdboeken over de levens van bekende theologen en kerkhervormers als Augustinus, Luther, Calvijn, Owen en Knox. Daarnaast is hij met De Banier in overleg over een serie boeken die 'Puriteinse parels' gaat heten. Dat zijn geschriften van onbekende puriteinen.

Zeeman kwam in het vertaalwerk terecht na contact met dr. Beeke van het Puritan Reformed Theological Seminary in het Amerikaanse Grand Rapids. ,,Met Crescendo zijn we daar een jaar of tien geleden geweest en zo is het begonnen. In de coronatijd heeft het vertalen helemaal een hoge vlucht genomen. Normaal gesproken zat ik drie uur per dag in de auto naar mijn werk en door het thuiswerken hield ik opeens veel tijd over."