Het Urkerland
Archieffoto.
0

Jong Gemengd Koor Immanuël in de Bethelkerk

Jong Gemengd Koor Immanuël, onder leiding van Harm Hoeve, verleent vanavond (woensdag 5 augustus) haar medewerking aan Zingen in de Zomer. Dominee D.C. Hellinga spreekt over het thema ‘Zingen van… de Grote Zomer’, Jorrit Woudt neemt plaats achter het orgel en de vleugel. De samenzang begint om half acht, maar vanaf zeven uur vindt een muzikaal voorprogramma plaats, waarbij Harm Hoeve het orgel bespeelt en Johan Bredewout de vleugel.