Het Urkerland

Reformatie 500: druk bezocht

De gezamenlijke herdenking van 500 jaar reformatie, dinsdag in de Bethelkerk, is druk bezocht. De kerk zat voor een groot deel vol met bezoekers uit vrijwel de gehele kerkelijke breedte van Urk.


De avond werd getekend door een grote opgewektheid over de forse en saamhorige opkomst. Sprekers, waaronder de gereformeerde ds. E.J. de Groot in zijn openingswoord, refereerden eraan. In de kerkbanken werden die woorden met instemming begroet.

Voor ds. W.A. Zondag van de Gereformeerde Gemeente van Woerden was het een bijzonder moment toen hij de kansel van de Bethelkerk beklom. Hij vertelde als jongen verslingerd te zijn geweest aan het boek Engelandvaarders, waarin de kerk diverse keren voorkomt. De predikant wist ook te vertellen dat vlak voor de periode van dat boek, in 1939, de laatste gezamenlijke reformatieherdenking van Urk werd gehouden. ,,Kerkelijke verdeeldheid is niet ons beste visitekaartje naar buiten toe. Gelukkig is er ook veel wat ons bindt, zoals de drie sola's van de reformatie." De predikant hield een lezing over het leven van Maarten Luther en diens geestelijke ontwikkeling.

De christelijke gereformeerde prof. dr. M.J. Kater stelde een prikkelende vraag centraal: wordt op Urk over honderd jaar ook nog een reformatieherdenking gehouden? Hij paste een tekst uit Lucas 22 over Simon Petrus toe op Urk: 'Kerken op Urk, zie, de satan heeft ulieden zeer begeerd, om te ziften als de tarwe'. Urk mag volgens Kater echter hoop putten uit het vervolg van die tekst: 'Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude'.

Ds. W.P. Emaus constateerde aan het slot dat er huiswerk ligt voor de kerkenraden: ,,Zoeken naar wat ons bindt, over kerkmuren heen."