Steun voor sportieve evenementen en clubs

Sport

Vanaf woensdag 19 januari 13.00 uur tot en met woensdag 23 februari 2022 kunnen sportevenementenorganisaties en sportaanbieders in de provincie Flevoland een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het steunpakket ‘Corona en sport in Flevoland’.Dit steunpakket wordt aangeboden door de Provincie Flevoland en is een aanvulling op de al bestaande landelijke steunmaatregelen, laat de provincie weten. De Provincie Flevoland had in eerste instantie 300.000 euro beschikbaar gesteld om de sport in Flevoland in 2021 en 2022 extra te ondersteunen. ,,Met als doel het behoud van de sportinfrastructuur en het herstel en de versterking van sportorganisaties en hun organisatiekracht, tijdens en na corona. De uitvoering hiervan ligt in handen van Sportservice Flevoland.’’ Het pakket dat wordt aangeboden bestaat uit drie onderdelen: Stimuleringsfonds Sportevenementen, Stimuleringsfonds Sportaanbieders en een Ondersteuningsprogramma. ,,Dat er dringend behoefte is aan ondersteuning, bleek wel uit de vele aanvragen die Sportservice Flevoland binnenkreeg bij de eerste openstelling van de beide stimuleringsfondsen in maart 2021, die het beschikbare budget ruim overschreden. Dat is de reden om voor 2021 én 2022 een aanvullende bijdrage van in totaal meer dan 400.000 euro beschikbaar te stellen. Door deze extra aanvulling kunnen organisaties en aanbieders nogmaals een aanvraag in hetzelfde fonds doen. Organisaties en aanbieders die voor het eerst een aanvraag indienen bij een fonds, krijgen echter wel voorrang.’’


Het hele artikel is te lezen in de krant van maandag 17 januari.