Het Urkerland

Geschiedenis van Urk en Noordoostpolder onder de loep

,,Er kan een voorbeeld genomen worden aan de ondernemingszin van de Urkers'', zei Hans Wijnants, wethouder van de gemeente Noordoostpolder. ,,Urk heeft zich, tegen alle verwachtingen in, een eigen plek verworven in de Noordoostpolder. Urk groeit nu zelfs harder dan de gemeente Noordoostpolder."

Het compliment staat in schril contrast tot wat sociografen destijds bij de invulling van het nieuwe land over Urkers zeiden: 'Te weinig zakelijk inzicht en ondernemingszin, ongeschikt om de polder te bevolken, wat een perfecte voorbeeldmaatschappij moet zijn'. Urk werd gezien als chaotische randgemeente die de modelpolder ontsierde. Sociograaf Groenman had de oplossing: de helft van de bevolking deporteren, bebouwing grotendeels afbreken en nieuwbouw plegen. Urk zou polderdorp worden. Geluk bij een ongeluk: Nederland had na de Tweede Wereldoorlog andere zorgen aan het hoofd. Urk werd aan haar lot overgelaten. De Zuiderzeevisserij verdween en werd amper gecompenseerd. Grond om nieuwe werkgelegenheid te creƫren kreeg Urk niet en de wegverbinding liet jaren op zich wachten. Er was wat werkgelegenheid door de inpoldering, maar leidinggevende posities kregen Urkers niet en er was alleen sprake van tijdelijke arbeidscontracten.