Het Urkerland

Onderzoek gebruik van restwarmte

In het onderzoek naar het gebruik van restwarmte werken de gemeente, de Vereniging van Visgroothandelaren en Woonstichting Patrimonium samen met het waterschap, een adviesbureau en een afvalbedrijf. Die samenwerking is bekrachtigd met het tekenen van een convenant vorige week.


De zes partijen willen bijdragen aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. ,,Door energie uit oppervlaktewater en bron- en restwarmte van de visverwerkende bedrijven te benutten kan het gebruik van aardgas verminderen en een aanzienlijke milieuwinst ontstaan'', laat een woordvoerder weten. ,,De visindustrie beschikt over grote vriesinstallaties die enorm veel restwarmte produceren waar nu weinig of niets mee gebeurt. Het gemaal Vissering kan bovendien koude leveren. De gemeente en Patrimonium zijn daarnaast bezig om voor haar woningen en bedrijven te bepalen hoe de warmtetransitie kan plaatsvinden. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden om die drie zaken samen op een rendabele manier aan elkaar te knopen.'' Waterschap Zuiderzeeland daagt bij de renovatie van gemaal Vissering marktpartijen uit de best mogelijke ontwerpen te maken op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie. De kar van het project wordt getrokken door Energie- en Afvalbedrijf HVC en de gemeente. De Vereniging van Visgroothandelaren Urk vertegenwoordigt een groep van zo'n vijftien visverwerkende bedrijven die restwarmte kunnen leveren. De zesde partij, Coolinq, is het adviesbureau dat met het initiatief is gekomen om restwarmte van visverwerkende bedrijven in te zetten voor de verwarming van woningen en bedrijven.